verovero

贝壳: 3374 贡献值: 3334

80后北京妞,现工作与伦敦,游历过39个国家,139座城市。热爱旅游,艺术,摄影,熟练掌握英语,西班牙语,懂基本的法语,俄语,葡萄牙语。自驾,单板,游泳达人。